Mfinance

Slide 4
Стоков кредит

Кредит за закупуване на стоки от компании партньори.

Slide 5
Бизнес кредит

Кредит за финансиране на Малки и Средни Предприятия.

previous arrow
next arrow

Лихва от 7%

MFinance е финансов продукт на МедЛийз АД. Компанията, лицензирана от БНБ през 2017г., е отговорна кредитна институция, финансираща значими за клиента проекти, в съответствие с неговите финансови възможности.

Напълно прозрачно

БЕЗ такси за разглеждане, управление или одобрение на кредита. БЕЗ задължителна застраховка.

Одобрение до 40 минути

Възможност за изцяло дигитално подписване на свързаните с кредита документи, както и дигитално идентифициране чрез смарт телефон.

Без обезпечения

Не се изискват обезпечения по кредита като банкова гаранция или поръчителство.